Retourneren en herroepingsrecht
Je hebt een artikel besteld en wilt deze retourneren?
Geen enkel probleem bij 3Dkabel.nl.
Neem wel altijd eerst contact op met 3Dkabel.nl

Je kan op deze wijze producten aan ons retourneren:
Stuur een e-mail naar: info@3dkabel.nl
Vermeld het bestelnummer en hetgeen je wilt retourneren; 
Geef ook aan of je het wilt ruilen of dat je het aankoopbedrag terug wilt.
Wij zullen u dan de te volgen retourprodedure doorgeven.

Er zijn vaak verschillende redenen om een produkt te retourneren
en daarbij gelden dan ook verschillende spelregels:

14 dagen bedenktijd
Je hebt 14 dagen bedenktijd na ontvangst van het bestelde produkt. 
Indien het artikel niet aan je verwachtingen voldoet kan deze in originele staat
binnen 14 dagen retour worden gezonden.
* Retourneren of ruilen kan uitsluitend binnen 14 dagen.
* Het product moet nieuw en ongebruikt zijn.
* Het product moet onbeschadigd zijn.
* Er is niet geprobeerd een eventueel gebrek te herstellen.
* Het product moet in de originele verpakking zijn.

Let op
retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product
en de verpakking compleet en onbeschadigd is. Bij een tablet en E-reader moet
de beschermfolie nog onbeschadigd aanwezig zijn, deze dus niet verwijderen!

Het aankoopbedrag van het product inclusief verzendkosten wordt vergoed.
De kosten van retourzenden zijn voor uw eigen rekening

Artikelen van onze Algemene Voorwaarden betreffend retourneringen:

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT 

Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten: 
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. artikelen waarvan de verzegeling is verbroken en die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals oordopjes, headsets en hoofdtelefoons
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g. voor losse kranten en tijdschriften;
h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Het product is defect binnen de garantie
Alle verzendkosten plus het aankoopbedrag worden vergoed.

Nadat wij je retourpakket hebben ontvangen

Op de dag dat wij je retour hebben ontvangen krijg je per e-mail een bevestiging van de ontvangst van het retourpakket. 

Na ontvangst van het product zullen wij beoordelen of het artikel nog in goede staat en compleet is en als zodanig opnieuw als 'nieuw' verkocht kan worden. Is het artikel  beschadigd, of incompleet, dan zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn gelijk aan de verkoopprijs van het artikel die je hebt betaald, of, in het geval van een incompleet artikel, aan de hoogte van de kosten die wij moeten maken voor het weer compleet maken van het artikel.

Afhandeling

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Verkeren de producten niet in 'nieuw' staat, met als gevolg dat we deze niet direct opnieuw ter verkoop aan kunnen bieden in onze webshop, dan nemen we contact met je op over de afhandeling. In dat geval is het mogelijk dat er kosten in rekening worden gebracht, zoals hierboven reeds genoemd.